Имплементатор на ЕРП софтвер

Вработување Бизнис Аналитичар

Заради зголемен обем на работа го прошируваме тимот. Објавуваме оглас за вработување на Имплементатор на ЕРП софтвер.

Имплементатор на ЕРП софтвер

Работни задачи: 

 • Анализа и документирање на потребите на корисниците
 • Прибирање и документирање на јасни, концизни и недвосмислени функционални спецификации за софтвер
 • Управување со промени на договорените барањата во однос на рок и содржина, за да се обезбеди договорените рокови да бидат навремено исполнети
 • Tесна соработка со проект менаџери и програмери за да се обезбедат најдобри резултати.
 • Извршување на проектни активности според дефинирани проектни задачи
 • Дефинирање на задачи за останати членови на тимот
 • Контрола (тестирање) на резултатот на доделените задачи
 • Организирање и спроведување на обуки според кориснички потреби
 • Подготовка на извештаи за статус на проект

Вештини:

 • Напредно познавање на деловни процеси во комании
 • Напредно познавање на економска терминологија која се користи во областа на компаниски менаџмент
 • Одлични аналитички вештини
 • Комуникациски вештини
 • Вештини за пишување
 • Вештина за работа на повеќе проекти и менаџирање на сопственото време
 • Основно ниво на информатичко знаење

Области од коие потребно знање (општо познавање):

 • Општ бизнис менаџмент
 • Финанскиски менаџмент
 • Управување со производство, трговија и залихи (магацини)
 • Управување со дистрибуција и големопродажба
 • Малопродажба
 • Човечки ресурси

Образование (посакувано): 

 • Бизнис администрација – општ менаџмент, финансиски менаџмент или
 • Економија – сметководство, е-бизнис, финасии или
 • Компјутерски науки – програмирање, администрација на бази на податоци, дизајн на софтвер

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат

 • Солидно познавање на бази на податоци (MS SQL)
 • Искуство во имплеметација на ЕРП системи

 

Редовното работно време на Сигма-СБ е од 08 до 16 часот од Понделник до Петок.
Работното место е за работа од дома со флексибилно работно време.

Пријавување: Испратете CV со мотивациско писмо на rabota@sigmasb.com.mk со предмет на пораката: за Бизнис Аналитичар
Огласот за вработување на Имплементатор на ЕРП софтвер е отворен до 07.09.2022 година.
Сите апликации ќе бидат разгледани и оние кои ги исполнуваат условите ќе бидат повикани на понатамошен процес на селекција. Сите апликанти ќе добијат известување за статусот на нивната апликација 7 дена после завршување на огласот.

Отворените работни места може да ги најдете на следниот линк