S - Пакет
1.990 - 2.990
ден. / месечно + 18% ДДВ
Административна работа до 3 часа месечно
Даночна пресметка
Консалтинг
До 30 фактури месечно
До 5 вработени
Побарај понуда
L - Пакет
8.490 - 14.990
ден. / месечно + 18% ДДВ
Административна работа до 30 часа месечно
Даночна пресметка и девизно работење
Консалтинг
До 300 фактури месечно
До 20 вработени
Побарај понуда

Цените изразени во ценовникот се информативни.
За точна понуда Ве молиме да нѐ контактирате.