Бизнис консалтинг

Сигма-СБ ги обезбедува и следните услуги

  • Анализа и документирање на постоечката состојба на ИТ системи
  • Препораки за подобрување на постоечкиот ИТ систем
  • Изработка на документација за иницијализација на проекти
  • Надзор во реализација на ИТ проекти

За повеќе информации како да ја користите оваа услуга, Ве молиме да нé контактирате.