SSB Mobile – решение со мобилни компјутери за on-line нарачки и директна продажба од возилo

SSB Mobile (ССБ Мобиле) е комплетно софтверско и хaрдверско решение за on-line нарачки и амбулантна продажба (продажба од возило. Софтверот се управува преку мобилeн компјутер со кој може да се генерираат, подготвуваат и печатат податоци на лице место (во возило).

Решението е базирано на PDA (Portable Data Terminal) мобилни компјутери

Опрема за нарачки

 • Мобилен компјутер со или без баркод читач
 • SSB Mобиле софтвер

 

Опрема за возило

 • Мобилен компјутер со или без баркод читач
 • Принтер
 • Фискален принтер (опција)
 • SSB Mобиле софтвер
 • Кабли, систем за напојување и држачи за опрематa

 

Карактеристики на софтверот:

Пренос на матичните податоци: листа на купувачи, ценовник, шема на попусти… од ERP системот до PDT уредот.

 • Автоматско подесување на базата на податоци на мобилниот компјутер

Подготовка на документи за клиентите

 • Продажба во готово – Cash sales
  • Фискална сметка
  • Повратна фискална сметка
  • Нови нарачка
 • Документи за купувачите и нивните објекти
  • Испратница
  • Повратница
  • Нова нарачка
 • Печатење на веќе процесираните документи
 • Извештаи:
  • Детален извештај за трансакциите по артикл
  • Спецификација – листа на готови документи, вкупен број на артикли на документот, вкупен износ, и др.
 • Дневен и контролен фискален извештај
 • Состојба на залихата
 • Извештај за нарачки
 • Пренос на сите готови податоци од PDT уредот во ERP системот

Одредени дополнителни функционалности се интергирани во софтверот со цел да им олеснат на корисниците:

 • Генерирање на сторно документи на веќе генерирани документи. (анулирање)
 • Функција за печатење на кој било документ

Системот е отворен за дополнителни функционалности во зависност од барањата на клиентот.