Финансирање

Сигма-СБ за Вас може да обезбеди финансирање на набавката на деловен софтвер со цел да Ви помогне да го искористите целосниот потенцијал на Вашиот бизнис. Финансирањето Ви дозволува да ја распределите големата набавка на фиксни месечни плаќања. Со обезбедувањето на финансирањето, ние можеме да ви помогнеме да полесно да управувате со готовината и да ги искористите Вашите пари ефективно. Заошто да не плаќате на месечна основа за решението додека тоа придонесува за вашот бизнис?

Сигма-СБ е спремна да им помогне на своите клиенти да го определат времето за враќање на инвестицијата, така да осигура дека тие ќе можат успешно да го финансираат својот бизнис и да постигнат максимални резултати

Контактирате нé  за да дознаете кој модел за финансирање најмногу одговара за вашите потреби.