Корисни извори на информации и знаење за секого

Подолу се дадени линкови до содржини кои може да користат на секого.

 

Excel Exposure – Learn Excel Online

Бесплатни On-line курсеви за Excel

Excel Exposure претставува сајт со бесплатни on-line Excel лекции дизајнирани за да Ви помогнат да научите повеќе за опциите и фунциите на Microsoft Excel. Сајтот вклучува видео лекци, упатства и информации за зголемување на Вашите вештини за користење на Excel.

Excel Exposure

ГС1 Македонија

Официјален веб сајт на ГС1 Македонија

ГС1 Македонија
ГС1 Македонија