SSBWebEdi за електронска продавница

Интернетот и електронската трговија предизвикаа огромни промени на начионот на кој функционира малиот бизнис. Дури и со сите иновации кои ги нуди електронската трговија и интернетот, сепак голем дел од времето се губи на административни работи кои се извршуваат мануелно.

Со SSBWebEdi сосема е возможно да имате интернет продавница која е комплетно автоматизирана, од регистрирање на купувачите, креирање на нарачки и испорака на нарачките. Не е потребно никакво познавање за EDI, не е потребна никаква инсталација на софтвер. Можете да почнете со да тргувате електронски за неколку часа.

Како функционира SSBWebEdi за интернет продавници 

Процесот изгледа сосема едноставно во однос на огромните бенефити и изгледа вака:

  • Посетителите доаѓаат на вашата интернет продавница
  • Избираат производи и прават нарачка
  • Вашата интернет продавница автоматски испраќа порака до SSBWebEdi
  • Пораката се транспортира преку SSBEdi мрежата до вашиот снабдувач (или повеќе снабдувачи ако нарачката има артикли од различни снабдувачи)
  • Вашиот снабдувач,според вашата порака примена преку SSBEdi, ги испраќа производите директно до вашиот купувач, a до Вас испраќа фактура преку SSBWebEdi.

Преку овие чекори е лесно да се увиди зошто е потребен целосно автоматизиран SSWebEdi за интернет продавница