Што можат нашите решенија да направат за Вас?

Ние развиваме на деловни решенија кои се базираат на ИТ технологии
и одговараат на најспецифичните специфични потреби на на нашите клиенти.

Сигма-СБ

Сигма-СБ е вистинскиот партнер за вашиот успех

Нашите производи и услуги започнуваат од планирање, дизајнирање, апликативен развој, креирање на различни софтверски решенија до професионален деловен консалтинг и обуки за управување со податоци и бизнис процес инженеринг и т.н. Ние користиме проект менаџмент пристап во планирање, управување и имплементирање на сите наши деловни активности.

Ние ја поврзуваме нашата експертиза и искуство во развојот на софтверските апликации, ИТ решенијата, организациските науки, најдобрите пракси, финансискиот менаџмент…

Повеќе за Сигма-СБ