Сигма-СБ UserVoice!

Ви благодариме за посетата на страната со сугестии на ССБ. Вашите идеи се многу важни за нас и ние постојано ги вклучуваме во планирањето на идниот развој на нашиот софтвер. Иако не можеме да гаранитираме дека ќе ги имплементираме сите идеи, ветуваме дека ќе ги разгледаме сите сугестии

Тука може да биде слушнат Вашиот глас во однос на нови функционланости или подобрувања на следниот начин:

  1. ПОДНЕСЕТЕ нова идеја
  2. ГЛАСАЈТЕ за веќе пријавена идеја (ова ќе ви обезбеди информација за промена на статусот за таа идеја)
  3. КОМЕНТИРАЈТЕ за веќе пријавена идеја

Ви благодариме на интересот за нашите производи. Ние го слушаме и навистина го цениме Вашето мислење

[ideapush board=”134″]