Бесплатен download

Едноставни чекори за основање на компанија

Основање на компанија е огромен предизвик. Патот од идеја до формализирање на бизнисот во облик на компанија е исполнет со многу неизвесности и предизвици. Со цел да направи скромен придонес за реализација на Вашите цели, тимот на Сигма-СБ ја состави оваа е-книга, “Едноставни чекори за основање на компанија” во која помеѓу другото ќе пронајдете:

  • Кои подотовки треба да се направат пред да се започне со процедурата за регистрација
  • Кои се чекорите во целата постапка
  • Редослед на активностите

Каде треба да ја испратиме Вашата е-книга?

Message box text