Сигма-СБ врши услуги за сметководство во Македонија.
Пополнете ја формата со Вашите податоци и ние ќе Ви се јавиме во најкраток можен рок.
Полињата означени со * се задолжителни    0-2 години2-5 годининад 5 години
    Не регистриран за целите на ДДВМесечен ДДВ обврзникТромесечен ДДВ обврзник

    Финансиско сметководство и даночен консалтингМатеријално сметководствоИзработка на ПЛТ (трговија на мало)Пресметка на плати

    сметководство во Македонија.