Формулар за нарачка на сметководствени услуги

Години на работа
0-2 години2-5 годининад 5 години

ДДВ обврзник
Не регистриран за целите на ДДВМесечен ДДВ обврзникТромесечен ДДВ обврзник

Услуги за кои очекувате понуда:
Финансиско сметководство и даночен консалтингМатеријално сметководствоИзработка на ПЛТ (трговија на мало)Пресметка на плати