Грижата за општото добро е еден од нашите највисоки приоритети во нашиот систем на вредности. Веруваме дека оваа определба и нашето одговорно работење се основа на нашиот раст и развој.
 
Оваа наша определба се базира на грижата за унапредување на целокупниот квалитет на животот на поединци, семејства, институции и организации во нашето окружување во кое дејствуваме и пошироко. Нашата определба ја искажуваме со поддршка на проекти од хуманитарен карактер, од областа на образованието, културата, спортот и науката, заштита на на човековата околина.
 
Ги поддржуваме активностите кои се залагаат за почит и еднаков третман на сите поединци, деловна етика и хуманизам со што ги зајакнуваме вредностите на денешното општество.
 
Целосно ги подржуваме меѓународната декларација за човекови права и еколошката декларација. 
 
 
 
 

За Сигма-СБ

Сигма-СБ е специјализирана компанија за имплементација на IT решенија за компаниски менаџмент. Ние ги оптимизираме финансиското работење, набавките, производството, логистиката, продажбата и други процеси во компаниите за да ги зголемиме нивните приходи и маржи, да го намалиме времето за реализација, трошоците и губитоците и да ја подобриме достапноста на нивните производи и услуги. Основана во 1995 год, Сигма-СБ зад себе има докажана реализација на успешни проекти за познати регионални и македонски компании. За повеќе информации околу можностите кои ги даваат решенијата од Сигма-СБ и како да ги ставите во фукција кај Вас, Ве молиме да нé контактирате веднаш.