Tinex Logistics Conference

Тинекс

Тимот на Сигма СБ, присуствуваше на Тинекс Конференцијата за логистика, Логистика – новиот пат на успехот, која се одржа во Хотел Мериот во Скопје на 15.02.2018. На конференцијата присуствуваа повеќе од 200 гости, на кои им беа презентирани актуелните трендови, логистички модели и технолошки решенија.

 

Покрај останатите логистички решнија кои Тинекс ги имплементира во своето рабтење, беше представено и користењето на електронска размена на документи помеѓу Тинкес и неговите добавувачи со што се намалуваат административните трошоци и се зголемува контролата врз размената на информации. Во Тинекс веќе е во уптреба решението на Сигма-СБ за електронска размена на документи, SSBEdi, кое е имплементирано и во новиот Логистичко-дистрибутивен центар со цел да ја унапреди ефикасноста во делот на логистиката и администрацијата, да ја подобри комуникацијата со соработниците и добавувачите и да понуди уште подобра услуга на своите партнери.

Поеќе за употребата на SSBEdi во Тинекс можете да прочитате тука.