Повик за студентска пракса во соработка со Македонија2025

Сигма-СБ е една од компаниите која ја поддржува иницијативата на Македонија2025 за обезбедување на студентска пракса за студентите на Македонските високообразовни институции

Повеќе за праксата и за начинот на аплицирање ќе најдете на следниот линк тука ПОВИК ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА