Оглас за работно место ТЕХНИЧКИ СЕРВИСЕР

СИГМА-СБ  компанија за развој и имплементација на софтвер и хардверски решенија, носител на еден од најпрестижните домашни софтвери, ССБ-ЕРП, за целосно  управување со работењето и  унапредување на севкупните процеси во компаниите, има потреба од пополнување на работнo местo:

Технички сервисер

Работни задачи: 

– Прво ниво на поддршка на корисници

– Инсталирање и одржување на оперативни системи, апликативен софтвер и хардверска опрема

– Учество во реализација на мрежни инсталации (активна и пасивна опрема)

– Работното место повремено вклучува и дежурства на телефон за интервенции по повик од корисници вон работно време

Вештини:

– Возачка дозвола Б категорија

– Отворена комуникација и навремено пријавување на настанати проблеми во работна oколина

Образование (посакувано): 

– Средно техничко училиште

 

Пријавување :

Испартете CV на следнава email: rabota@sigmasb.com.mk  .

Огласот е објавен на 05.07.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *