Основни податоци:

 • Име на фирмата: Сигма-СБ 
 • Целосен назив: Друштво за производство, промет и услуги СИГМА-СБ Славчо ДООЕЛ увоз-извоз
 • Правна форма: ДООЕЛ (Друштво со Ограничена Одговорност Едно Лице)
 • Сопственост: 100% приватна, домашно лице
 • Година на основање: 1995
 • Регистрирана основна дејност: компјутерско програмирање
 • ЕДБ (Единствен Даночен Број): МК4030995155258
 • Матичен број: 495647
 • Адреса: Прашка 23, Општина Карпош, Скопје, Македонија
 • Број на постојано вработени: 20
 • Структура на вработени: 16 со високо образование, 4 со средно образование
 • Деловен простор: 200 м2 во многу тивка околина, со сопствен паркинг простор, со излез на две главни сообрќајници, на 5 мин од центарот на Скопје 

 

Организациона структура - функционални целини:

 • Бизнис консалтинг и имплементација на проекти
 • Развој на софтвер
 • Техничка поддршка и help desk
 • Систем интеграција, систем администрација и ИТ услуги
 • Поддршка за континуирано управување со промени (нови верзии на апликациите и R&D)
 • Маркетинг 
 • Продажба
 • Сметководство
 • Општи служби

  

Целен пазарен сегмент:

Примарно компании од бизнис секторот, но и сите други субјекти каде постои барем сметководствена функција

 

Територија на дејствување: 

 • Македонија
 • Косово
 • Албанија
 • Босна и Херцеговина
 • Хрватска 

 

Членство во здруженија и асоцијации: 

 • GS1 Македонија
 • МАСИТ - Стопанска комора на информатички и комуникациски технологии
 • Сојуз на Стопански Комори на Македонија
 • Деловен совет на American College Скопје 

 

Сертификати:

 • IT-Mark Premium
 • Project Management Professional 

 

За Сигма-СБ

Сигма-СБ е специјализирана компанија за имплементација на IT решенија за компаниски менаџмент. Ние ги оптимизираме финансиското работење, набавките, производството, логистиката, продажбата и други процеси во компаниите за да ги зголемиме нивните приходи и маржи, да го намалиме времето за реализација, трошоците и губитоците и да ја подобриме достапноста на нивните производи и услуги. Основана во 1995 год, Сигма-СБ зад себе има докажана реализација на успешни проекти за познати регионални и македонски компании. За повеќе информации околу можностите кои ги даваат решенијата од Сигма-СБ и како да ги ставите во фукција кај Вас, Ве молиме да нé контактирате веднаш.