Сигма-СБ ги обезбедува и следните услуги 

  • Анализа и документирање на постоечката состојба на ИТ системи
  • Препораки за подобрување на постоечкиот ИТ систем
  • Изработка на документација за иницијализација на проекти
  • Надзор во реализација на ИТ проекти

За повеќе информации како да ја користите оваа услуга, Ве молиме да нé контактирате.

 

 

За Сигма-СБ

Сигма-СБ е специјализирана компанија за имплементација на IT решенија за компаниски менаџмент. Ние ги оптимизираме финансиското работење, набавките, производството, логистиката, продажбата и други процеси во компаниите за да ги зголемиме нивните приходи и маржи, да го намалиме времето за реализација, трошоците и губитоците и да ја подобриме достапноста на нивните производи и услуги. Основана во 1995 год, Сигма-СБ зад себе има докажана реализација на успешни проекти за познати регионални и македонски компании. За повеќе информации околу можностите кои ги даваат решенијата од Сигма-СБ и како да ги ставите во фукција кај Вас, Ве молиме да нé контактирате веднаш.